CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

KÈ CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG CÁI, KHU VỰC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TNDT MIỀN NÚI QUẢNG NAM

Tên dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái,  khu vực Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam
Địa điểm thực hiện Xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Tên chủ đầu tư Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam; Địa chỉ: Xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
Tổng mức đầu tư 11.700.000 đồng
Tên gói thầu Tư vấn Quản lý dự án
   
Loại, cấp công trình Công trình NN và PTNT cấp IV