CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Dự án: Khu đô thị Nồi Rang

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đạt Phương
Địa điểm: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Quy mô dự án: Dự án nhóm B
  • Tổng diện tích dự án: 141.100m2.
  •  Tổng mức đầu tư: 265.569.851.000 đồng.
Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II