CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Trụ sở làm việc UBND tỉnh Quảng Nam

Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam
Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Quy mô: Khối nhà làm việc 5 tầng và các hạng mục phụ trợ.
                Tổng diện tích sàn: 8500 m2
                 Tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 đồng.
Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.