CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Năng lực thiết bị


DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN
 
Số TT Loại thiết bị Số lượng Công suất Tính năng Nước sản xuất Năm sản xuất Sở hữu Đi thuê Chất lượng hiện nay
1 Máy móc thiết bị hiện trường                
  Máy toàn đạc điện tử 01 5” Toàn đạc điện tử Thụy sĩ 2010 01 Không Tốt
  Máy thủy bình tự động 01   Đo cao hình học Thụy sĩ 2011 01 Không Tốt
2 Máy móc, thiết bị trong phòng                
  Máy vi tính để bàn 07   Làm việc   2013-2020 07 Không Tốt
  Máy vi tính xách tay (laptop) 26   Làm việc   2013-2020 26 Không Tốt
  Máy in Canon 01 A3 Làm việc Nhật 2015 01 Không Tốt
  Máy in Canon 06 A4 Làm việc Nhật 2013- 2020 06 Không Tốt
  Máy photocopy A3 Toshiba 01 A3,4 Làm việc Nhật 2011 01 Không Tốt
  Máy Scan 01 A4 Làm việc Nhật 2015 01 Không Tốt
  Máy ảnh Canon 02   Làm việc Nhật 2017-2020 02 Không Tốt
  Điện thoại bàn 03   Làm việc Việt Nam 2020 03 Không Tốt
  Máy Fax Panasonic 01   Làm việc Nhật 2014 01 Không Tốt
  Máy đo điện trở 01   Làm việc Việt Nam 2011 01 Không Tốt
  Máy đo áp lực 01   Làm việc Việt Nam 2011 01 Không Tốt
3 Phương tiện di chuyển                
  Ô tô con (sedan) 03 04 chỗ Phương tiện Nhật 2015-2020 03 Không Tốt
  Ô tô con
(suv)
02 05 chỗ Phương tiện Nhật 2015-2020 02 Không Tốt
  Ô tô con
(bán tải)
01 05 chỗ Phương tiện Nhật 2010 01 Không Tốt
  Xe máy 32   Phương tiện Việt Nam 2010-2020 32 Không Tốt
 
DANH MỤC PHẦN MỀM CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN
 
Số TT Loại phần mềm Đơn vị cung cấp Số lượng Thời hạn sử dụng
1 Thiết kế xuất bản vẽ móng đơn Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
2 Thiết kế xuất bản vẽ móng băng Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
3 Thiết kế xuất bản vẽ móng cọc Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
4 Phân tính thiết kế kết cấu tổng hợp Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
5 Hỗ trợ vẽ kỹ thuật xây dựng Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
6 Thiết kế xuất bản vẽ bình đồ Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
7 Thiết kế xuất bản vẽ đường Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
8 Thiết kế xuất bản vẽ san nền Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
9 Phần mềm tính độ võng Công ty TNHH phần mềm Việt 01 Dài hạn
10 Phần mềm tính tổn thất điện áp Công ty TNHH phần mềm Việt 01 Dài hạn
11 Phần mềm tính lực căng dây Công ty TNHH phần mềm Việt 01 Dài hạn
12 Phần mềm tính dự toán, dự thầu Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
13 Phần mềm kế toán Công ty TNHH phần mềm Việt 01 Dài hạn