CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Nhà khách tỉnh Quảng Nam

Địa điểm: TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Quy mô: Khối nhà 7 tầng và các hạng mục phụ trợ
Tổng diện tích sàn: 12.000 m2
Tổng mức đầu tư: 165.000.000.000 đồng.
Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II.