CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Tham gia khóa tập huấn Đấu thầu qua mạng do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tổ chức

Ngày 28/2/2019 đến ngày 01/3/2019 Công ty cử cán bộ tham gia khóa Tập huấn " Đấu thầu qua mạng" do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam tổ chức.