CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH THIỆN

1. Tên công trình: Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện; Hạng mục: Nhà 07 tầng, khối nhà phụ trợ; tường rào, sân nền.
2. Thuộc dự án: Mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện;
3. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II;
4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện;
5. Địa điểm xây dựng: Số 101 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
6. Quy mô đầu tư:
- Diện tích khu đất: 6.198,1m2 (bao gồm cả đất hành lang bảo vệ kênh)
- Diện tích xây dựng: 1147,04m2 (phần mở rộng)
7. Tổng dự toán xây dựng công trình: 92.967.672.000 đồng