CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI VỊNH AN HOÀ

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An
Địa điểm: Xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Quy mô dự án: Dự án nhóm B
  • Tổng diện tích dự án: 100 ha
  •  Tổng mức đầu tư: 831.512.507.000 đồng.
Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II