CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Năng lực nhân sự

DANH SÁCH NHÂN SỰ
 

STT
Họ và tên
Chức vụ
Trình độ chuyên môn, chuyên ngành
Chứng chỉ hành nghề
Số năm kinh nghiệm
Số sổ bảo hiểm xã hội
01 Nguyễn Quốc Trầm Chủ tịch hội đồng quản trị Cử nhân kinh tế
 
37
HĐQT
02 Phan Thị Sen Trưởng ban kiểm soát, trưởng phòng tổ chức hành chính Cử nhân kinh tế
 
17
HĐQT
03 Lê Quốc Triệu Giám đốc Kỹ sư xây dựng - Giám đốc QLDA, QLDA;
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng;
- Thiết kế kết cấu xây dựng công trình DD & CN, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II
- Đấu thầu;
- Chỉ huy trưởng công trình.
20
9002002961
04 Trịnh Sơn Phó giám đốc Kỹ sư thủy lợi - Giám đốc QLDA, QLDA;
- Giám sát xây dựng công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II;
- Đấu thầu.
19
HĐQT
05 Trần Quốc Hùng Phó giám đốc, trưởng phòng
dự án - thiết kế
Kỹ sư xây dựng - Thiết kế kết cấu xây dựng công trình DD & CN, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II
10
4908018101
06 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế
- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng.
10
4908018100
07 Nguyễn Ái Việt Trưởng văn phòng đại diện tại Đà Nẵng Kỹ sư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình DD & CN, hạ tầng kỹ thuật.
07
4913013750
08 Đỗ Trung Tướng Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng Kỹ sư cầu đường - Giám sát xây dựng công trình giao thông.
05
4913013751
09 Lê Văn Tỵ Trưởng phòng quản lý dự án Kỹ sư xây dựng - Quản lý dự án;
- Thiết kế xây dựng công trình DD & CN: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình DD &CN: Hạng II;
- Đấu thầu.
10
7908166046
10 Trần Nguyên Phó phòng quản lý dự án Kỹ sư cầu đường - Quản lý dự án;
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng;
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;
- Giám sát xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật;
- Đấu thầu.
08
9006001133
11 Nguyễn Thị Khánh Linh Phòng quản lý
dự án
Kỹ sư kinh tế xây dựng & quản lý dự án - Quản lý dự án;
- Định giá xây dựng: Hạng III;
- Đấu thầu.
05
4913013749
12 Phạm Thị Minh Hạnh Phòng quản lý
dự án
Kỹ sư kinh tế xây dựng - Quản lý dự án;
- Định giá xây dựng;
- Đấu thầu.
05
4913013755
13 Lê Thị Mỹ Hương Phòng quản lý
dự án
Kỹ sư kinh tế xây dựng - Quản lý dự án;
- Định giá xây dựng;
- Đấu thầu.
02
NSM
14 Nguyễn Thanh Tùng Phó phòng dự án - thiết kế Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc công trình, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III.
05
4913013748
15 Lê Xuân Dũng Phòng dự án - thiết kế Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc công trình DD & CN;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN.
16
HĐCĐ
16 Lê Quang Công Phòng dự án - thiết kế Kỹ sư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình DD & CN: Hạng III;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN.
07
7908164903
17 Nguyễn Tấn Định Phòng dự án - thiết kế Kỹ sư xây dựng - Thiết kế kết cấu xây dựng công trình DD & CN: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN: Hạng II.
 
14
7908164903
18 Võ Ngọc Trí Phòng dự án - thiết kế Kỹ sư cầu đường - Thiết kế xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát xây dựng công trình giao thông.
05
4913013753
19 Nguyễn Hữu Hiệp Phòng dự án - thiết kế Kỹ sư thủy lợi - Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III;
- Giám sát xây dựng công trình thủy lợi: Hạng III;
- Định giá xây dựng: Hạng III.
10
HĐCĐ
20 Mai Thanh Xuân Phòng dự án - thiết kế Kỹ sư hạ tầng đô thị - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Định giá xây dựng.
05
4913013754
21 Trương Thị Thu Thảo Phòng dự án - thiết kế Thạc sĩ quản lý xây dựng - Định giá xây dựng;
- Đấu thầu.
08
NSM
22 Phạm Tiến Dũng Phòng dự án - thiết kế Kỹ sư địa chất
- Khảo sát địa chất công trình.
10
HĐCĐ
23 Phan Thanh Vân Trưởng phòng quản lý chất lượng Kỹ sư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình DD & CN: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN: Hạng II.
10
4913013632
24 Huỳnh Ngọc Ấn Phó phòng quản lý chất lượng Cao đẳng cầu đường, Kỹ sư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình giao thông, thủy lợi: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình giao thông, thủy lợi: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II
- Đấu thầu.
12
9006000957
25 Nguyễn Quang Vinh Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình DD & CN: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN: Hạng II;
- Định giá xây dựng: Hạng II
18
9098001168
26 Võ Minh Tạo Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình DD & CN: Hạng II;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN: Hạng II;
- Đấu thầu.
10
4909004444
27 Lê Duy Trọng Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư xây dựng - Thiết kế xây dựng công trình DD & CN;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN.
08
4909004322
28 Mai Văn Nhật Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư xây dựng - Quảng lý dự án;
- Giám sát xây dựng công trình DD & CN.
10
4909018374
29 Châu Văn Sơn Phòng quản lý chất lượng Cđ cầu đường, Kỹ sư xây dựng - Giám sát xây dựng công trình DD & CN, giao thông, thủy lợi: Hạng II.
10
NSM
30 Phan Tấn Cả Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư cầu đường - Thiết kế xây dựng công trình giao thông;
- Giám sát xây dựng công trình cầu, đường bộ.
05
NSM
31 Phan Đình Thiên Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư thủy lợi - Giám sát xây dựng công trình thủy lợi.
15
HĐCĐ
32 Nguyễn Văn Nga Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư hạ tầng đô thị - Thiết kế công trình cấp thoát nước;
- Giám sát công trình cấp thoát nước.
- Định giá xây dựng: Hạng II
15
HĐCĐ
33 Võ Trung Khiêm Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư điện kỹ thuật - Thiết kế xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp, thiết kế điện và cơ điện: Hạng III;
- Giám sát xây dựng công trình điện: Hạng III.
12
4910006187
34 Hồ Hoàng Trinh Phòng quản lý chất lượng Kỹ sư kinh tế xây dựng - Giám sát xây dựng công trình giao thông;
- Định giá xây dựng;
- Đấu thầu.
02
NSM
35 Võ Trần Uyển Phòng quản lý chất lượng Cao đẳng xây dựng
- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát.
 
05
4915018853
36 Tô Văn Duyên Phòng quản lý chất lượng Cao đẳng thủy lợi
- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát.
03
NSM
37 Võ Cơ Thạch Phòng quản lý chất lượng Trung cấp cầu đường
- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát.
07
4911017307
38 Phan Thị Mỹ Lương Phòng tài chính - kế toán Cử nhân kinh tế
- Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán.
09
4911017309