CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Công trình: Hợp tác xã Đại Huệ

Chủ đầu tư: Hợp tác xã Đại Huệ
Địa điểm: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Quy mô: 
 + Nhà dịch vụ ( 06 tầng nổi + 01 tầng hầm )
 + Tổng diện tích sàn: 8.054 m2
Tổng mức đầu tư: 96.454.719.000 đồng.
Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp II