CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Năng lực thiết bị

DANH SÁCH THIẾT BỊ PHỤC VỤ DỊCH VỤ TƯ VẤN
 
SốTT  
Tên thiết bị
Nước sản xuất Năm
sản
 xuất
Tỡnh trạng Số lượng Sở hữu/thuờ
1 Xe ô tô con Nhật20 2015 Tốt 01 Sở hữu
3 Xe mô tô Việt Nam 2009 - 2013 Tốt 07 Sở hữu
4 Máy toàn đạt Nhật 2010 Tốt 01 Sở hữu
5 Máy thuỷ bình Nhật 2012 Tốt 01 Sở hữu
6 Máy vi tính Đông Nam Á 2009 - 2014 Tốt 07 Sở hữu
7 Máy in Việt Nam 2009 - 2012 Tốt 05 Sở hữu
8 Máy phô tô Nhật 2007 Tốt 01 Sở hữu
9 Máy Scan Nhật 2008 Tốt 01 Sở hữu
10 Máy ảnh Nhật 2009 - 2011 Tốt 01 Sở hữu
11 Máy Fax Việt Nam 2009 Tốt 01 Sở hữu
12 Điện thoại bàn Việt Nam 2009 - 2012 Tốt 02 Sở hữu
13 Thước đo các loại Việt Nam 2010 - 2012 Tốt 05 Sở hữu
 
DANH MỤC PHẦN MỀM CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN
 
Số TT Loại phần mềm Đơn vị cung cấp Số lượng Thời hạn sử dụng
1 Thiết kế xuất bản vẽ móng đơn Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
2 Thiết kế xuất bản vẽ móng băng Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
3 Thiết kế xuất bản vẽ móng cọc Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
4 Phân tính thiết kế kết cấu tổng hợp Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
5 Hỗ trợ vẽ kỹ thuật xây dựng Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
6 Tính đơn giá dự toán Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
7 Thiết kế xuất bản vẽ đường Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
8 Tính san nền Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
9 Tính tổn thất điện áp Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
10 Tính lực căng dây Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
11 Tính độ võng dây Công ty cp tin học và tư vấn xây dựng 01 Dài hạn
12 Phần mềm kế toán Công ty TNHH phần mềm Việt 01 Dài hạn