CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Công trình: Kè bảo vệ bờ sông Khu đô thị Nam Hội An

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đạt Phương
Địa điểm: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Quy mô dự án: Dự án nhóm B
Tổng chiều dài kè: 600m
Tổng mức đầu tư: 132.000.000.000 đồng
Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp, phát triển nông thôn, cấp II