CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Thành lập Chi bộ cơ sở


Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TU ngày 06/6/2016 của Ban thường vụ Thành uỷ Tam Kỳ - Công ty cổ phần Phú Khang tổ chức Lễ công bố về việc thành lập Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Phú Khang trực thuộc Thành uỷ Tam Kỳ  gồm 3 đảng viên có danh sách kèm theo:
STT Họ và tên Chức vụ
1 Lê Quốc Triệu  Bí Thư chi bộ
2 Phan Thanh Vân  
3 Ngô Thành Vinh