CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu

Nhằm ​học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được tổ chức vào ngày 4/11/2017, Công ty cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu do Trung tâm hổ trợ Đấu thầu tổ chức từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2017 tại Đà Nẵng.