CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Công trình: Khu Trung tâm thể thao huyện Núi Thành

Hình ảnh thi công hiện trường công trình do cán bộ giám sát cung cấp:
Hình ảnh giám sát hiện trường: Công tác Kiểm tra cao trình các công việc thi công


Hình ảnh giám sát hiện trường: Giám sát thi công phần  thô


Hình ảnh giám sát hiện trường: Công tác kiểm tra nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng