CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Lễ khởi công công trình: Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam (Giai đoạn 1)

Ngày 26/3/2022 UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ khởi công công trình: Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam (Giai đoạn 1)
Công ty cổ phần Phú Khang là đơn vị tư vấn  giám sát công trình    
 
Dự án: Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam (Giai đoạn 1).
Địa điểm: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: UBND huyện Thăng Bình.
Dự án nhóm: B
Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III
Tổng mức đầu tư: 101.816.894.000 đồng
 Quy mô đầu tư:
- Quy mô sử dụng đất của dự án: 9,58 ha (diện tích ngoài dự án khoảng 2,53 ha gồm đất tuyến đường Đông Sơn đã đầu tư xây dựng và đất khớp nối hạ tầng kỹ thuật các khu vực lân cận).
- Công trình thuộc dự án: các công trình hạ tầng kỹ thuật (San nền, giao thông, thoát nước, cây xanh, công viên, tổ chức giao thông, bãi đổ xe, cấp nước, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc), cấp điện, hoàn trả kênh thuỷ lợi.
Mục tiêu của dự án:
Xây dựng khu dân cư mới tạo nguồn tu cho ngân sách Nhà nước và đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng địa phương. Việc thực hiện xây dựng dự án Khu đô thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam (Giai đoạn 1) góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng cho thị trấn Hà Lam nói riêng, cho tỉnh Quảng Nam nói chung và cho toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, góp phần thực hiện chiến lược phát triển đô thị, tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung, góp phần vào việc phát triển tăng tốc của tỉnh nói chung và của huyện Thăng bình nói riêng; Thống nhất quản lý về quy hoạch và xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và thượng tầng kiến trúc đồng bộ với tiến trình phát triển tổng thể của huyện.