CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Khởi công công trình Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 24/12/2017 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức khởi công công trinh Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam
Về tham dự lễ khởi công có ông: Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam; Ông: Nguyễn Phú - Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam và Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.
Quy mô công trình:
Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp II
Tổng mức đầu tư: 65 tỷ đồng
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Công trình xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện làm việc cho các cán bộ công nhân viên của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam