CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Tập huấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay Công ty luôn chú trọng tới hoạt động quản lý chất lượng thông qua việc xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn với mong muốn không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt nhất Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo toàn thể nhân viên công ty nghiên cứu, tìm hiểu  quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn và có kế hoạch áp dụng vào công việc hiện nay.
Ngày 12/10/2019 công ty đã mời chuyên gia tư vấn về xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về tại đơn vị để tập huấn cho nhân viên công ty.Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo công ty, trưởng, phó các phòng thuộc công ty và bộ phận văn phòng.
Qua buổi tập huấn, tất cả nhân viên đã cơ bản nhận thức am hiểu chung về ISO, nhận diện những lợi ích, khó khăn trong việc triển khai khi áp dụng vào thực tế công việc. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, Đại diện lãnh đạo - Giám đốc công ty cho biết việc xây dựng và áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đòi hỏi xây dựng quy trình phù hợp. Hệ thống này sẽ giúp xử lí công việc hợp lí phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ công ty, từng bước nâng cao hiệu quả của công tác quản lí, cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng chất lượng và hiệu quả nhất.