CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ KHANG
ISO 9001:2015
Menu
Tiếng Việt Tiếng Anh
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Công ty cổ phần Đạt Phương
Tập đoàn FVG
Vinaconex 25
Vietcombank

Thành lập công đoàn Công ty cổ phần Phú Khang

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-CĐN ngày 12/12/2014 của Ban thường vụ Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Quảng Nam.
Ngày 12/12/2014 tại văn phòng Công ty cổ phần Phú Khang tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên cho 18 đoàn viên Công đoàn cơ sở có danh sách kèm theo:
STT Họ và tên
1 Lê Quốc Triệu
2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
3 Trần Quốc Hùng
4 Lê Văn Tỵ
5 Mai Văn Nhật
6 Phan Thị Mỹ Lương
7 Trần Nguyên
8 Nguyễn Thị Khánh Linh
9 Huỳnh Ngọc Ấn
10  Võ Minh Tạo
11 Phan Thanh Vân
12 Phạm Văn Thanh
13 Võ Cơ Thạch
14 Lê Duy Trọng
15 Võ Duy Luật
16 Nguyễn Quang Vinh
17 Nguyễn Thanh Tuấn
18 Nguyễn Thanh Tùng